Chào mừng bạn đến tiengvietlop1.com

Ở độ tuổi này, trẻ em vẫn đang cố gắng học về những thứ hàng ngày mà chúng ta cho là dĩ nhiên, như cách chúng ta nói chuyện với nhau. Có thể bạn nghĩ là bé không nghe bạn nói, nhưng có lẽ bé lại đang cố hiểu điều ai đó đã nói trước đó năm phút. Trong lúc cố gắng hiểu thế giới xung quanh mình, chúng ta cũng cần phải tha thứ cho các bé vì đôi lúc khá sao nhãn. Nguyên tắc tốt là luôn dành thêm nửa giờ khi làm việc với con ở lứa tuổi này.

Sản phẩm

Tô màu
Phần mềm giúp trẻ làm quen với màu sắc

Sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1
Phần mềm giúp trẻ học học ghép vần Tiếng Việt

Sản phẩm

Từ điển
Bộ từ điển 1000 hình cho trẻ lớp 1