Chào mừng bạn đến tiengvietlop1.com

Tìm hiểu trước chương trình học và sách giáo khoa. Lúc này chắc chắn trẻ không thể tự học một mình. Ở lớp, trẻ đã nhận được những sự chỉ dẫn của giáo viên, song có thể trẻ không nhớ hết những gì được dạy. Do đó, bạn nên thường xuyên theo dõi tình hình học tập của trẻ, kiểm tra lượng kiến thức bé tiếp thu được sau mỗi ngày học. Điều đó giúp bạn đảm bảo rằng trẻ không bị thụt lùi so với yêu cầu của chương trình. Để làm tốt việc này bạn hãy xem trước các kiến thức trong sách giáo khoa của trẻ và tì

Sản phẩm

Từ điển
Bộ từ điển 1000 hình cho trẻ lớp 1

Sản phẩm

Tô màu
Phần mềm giúp trẻ làm quen với màu sắc

Sản phẩm

Tiếng Việt lớp 1
Phần mềm giúp trẻ học học ghép vần Tiếng Việt